Copyright

Inleiding

Door de website van de Hondenclub Sint Bavo vzw en de erop ter beschikking gestelde informatie te consulteren, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die hierna zijn opgenomen.

Informatie

De informatie die op deze website van Hondenclub Sint Bavo wordt aangeboden, is van algemene aard en heeft tot doel u enkel te informeren over de sportactiviteiten ivm honden in het algemeen en meer specifiek haar clubactiviteiten en de hieraan verbonden informatie.

De verwijzingen naar andere informatiebronnen en websites worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Hondenclub Sint Bavo beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over haar kwaliteit en/of volledigheid.

Rechten en aansprakelijkheid

Hondenclub Sint Bavo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

Hierbij aansluitend aanvaardt Hondenclub Sint Bavo geen aansprakelijkheid voor een rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit enig gebruik van de externe websites waarnaar u via deze site van Hondenclub Sint Bavo wordt verwezen.

Verder kan Hondenclub Sint Bavo niet aansprakelijk gesteld worden voor de problemen met, of de onderbrekingen in de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of mankementen worden veroorzaakt.

De gegevens op deze site (links inbegrepen) worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Het gebruik is op eigen risico. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website wordt geen garantie gegeven. De informatie wordt verstrekt zoals die bij Hondenclub Sint Bavo beschikbaar is, zonder garanties of voorwaarden van welke aard ook. Ze kan onjuistheden of tikfouten bevatten.

Gebruik/copyright

U kunt alle informatie op deze website vrij en kosteloos raadplegen. Doch u mag deze informatie niet zonder toestemming downloaden en kopiƫren of reproduceren.

Hondenclub Sint Bavo behoudt ook alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf.

Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Hondenclub Sint Bavo.

Tenslotte zou Hondenclub Sint Bavo het op prijs stellen dat u haar op de hoogte brengt van de onjuistheden of gebreken die u zou vaststellen in de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.

Contacteer hiervoor de webmaster.

Credits

De website werd ontwikkeld door Kenny Moens (Functor Solutions).

De website maakt gebruik van icons, logo's en code, welke gemaakt is door andere ontwikkelaars. Hieronder de lijst van rechten waarvan we gebruik maken: