Onze Club

Welkom op onze Hondenclub Sint Bavo. Een nieuwe hond, een nieuwe uitdaging! Op deze website vindt je wat praktische informatie over de werking van onze hondenschool. Indien je toch nog met vragen zit, aarzel dan niet om eens langs te komen tijdens de lesuren.

We streven ernaar om een goede band te creëren tussen eigenaar en hond. Dit geldt als basis voor een goede samenwerking tussen mens en dier. Socialisatie is een tweede belangrijke factor in het geheel. DIt met een steevaste positieve benaderingswijze naar de hond toe.

Zowel de gedreven wedstrijdspeler als de gewone man vindt zijn gading in één van de verschillende disciplines: gehoorzaamheid en flyball. Na een intensieve, maar plezante, training kan er in de kantine nog wat nagekaart worden.

Doelstellingen

Op een positieve en aangemanier leren omgaan met je hond. Dit door een zachte benaderingswijze waarbij "spelen" een centrale rol krijgt op jonge leeftijd.

Het socialiseren van je hond. Door gebruik te maken van allerhande voorwerpen, geluiden, zo ook contact onderling tussen de honden.

De lessen zijn bedoeld voor alle honden zonder onderscheid van ras, herkomst of stamboom. Ook honden zonder stamboom zijn tot de lessen toegelaten.

Vooral een leuke en ontspannende activiteit voor de eigenaar als zijn viervoeter.

Werking

Onze hondenschool is een vzw, dit wil zeggen dat we met vrijwilligers werken. Zowel de bestuursleden als de lesgevers zetten zich belangeloos in. Door hun jarenlange ervaring en eigen werking met de hond, kunnen ze je met raad en daad bijstaan. Ze bekijken situatie per situatie en sturen bij waar nodig. Aarzal zeker niet om hen aan te spreken.

Activiteiten

Buiten onze gehoorzaamheidslessen, bieden we nog tal van andere activiteiten aan. Zo is er het jaarlijks mosselfeest en onze BBQ die toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Wandelingen, dropping, quizavond, zoektocht, brunch, teerfeest, en nog vele andere activiteiten maken deel uit van de bedrijvigheden die voor de leden ingericht worden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt steeds tot 31 december van hetzelfde jaar. Het lidgeld bedraagt dan € 45 euro, ongeacht of men een actief of steunend lid is.

Iedereen die aansluit vanaf september, is automatisch lid tot 31 december van het volgende jaar. Het lidgeld bedraagt dan respectievelijk € 65.

Iedereen die zijn lidmaatschap verlengt voor het einde van het jaar krijgt een korting van € 5, en betaald € 40.

In het lidgeld is steeds een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen inbegrepen. Enkel de schade die tijdens de training en de activiteiten, georganiseerd door de hondenschool, opgelopen wordt, is gedekt.

Buiten de training dien je beroep te doen op een familiale verzekering. Een familiale verzekering vergoedt de schade aan derde waarvoor je in je privéleven aansprakelijk bent. Als hondenbezitter ben je ook aansprakelijk voor de schade die je hond berokkent aan anderen en ook die is mee verzekerd door een familiale polis.

Inschrijven kan door het invullen van het inschrijvingsformulier, welke je kan bezorgen in de kantine aan onze secretaris, die je ook graag verdere informatie kan geven. De betaling van het lidgeld gebeurd bij de inschrijving.

Onze club maakt voor het lidmaatschap gebruik van de UiTPAS, dit betekent dat:

  • Leden in het bezit van een UiTPAS punten kunnen sparen.
  • Leden uit de regio Kempen/Neteland met een UiTPAS met kansentarief krijgen korting op het lidgeld.

Verzekering

Als lid van onze club bent u verzekerd bij Arena via onze sportfederatie NVBK. Hieronder vindt u meer informatie over deze verzekering: